معاونت فرهنگی و اجتماعی  

کارشناسان نام و نام‌خانوادگی:حسین دوست محمدی

 رشته تحصیلی: علوم سیاسی روابط بین الملل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس نشریات

تاریخ شروع: -

 

شرح وظايف:

- امور کانون های فرهنگی و هنری
- فعالیت های اجتماعی
- امور نشریات دانشگاهی
- کمیته های ستادی(مناسبت ها)
-  پیگیری دفتر خانواده و دانشگاه

 


نام و نام‌خانوادگی:صدیقه امین زاده
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس فر هنگی و اجتماعی

تاریخ شروع: آبان ماه 1386 تاکنون

 

شرح وظايف:

- کارشناس تشکل ها          

-کارشناس کرسی آزاد اندیشی                                                                                                                                                 - -دبیرخانه شورای تعامل دانشجو ودانشگاه
- امور مربوط به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
- کارشناس فرهنگی خوابگاه خواهران
- رابط خبری با روابط عمومی دانشگاه
- مستند سازی

 


نام و نام‌خانوادگی: مریم مقدم

رشته تحصیلی: روانشاسی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس انجمن هاي علمي

تاریخ شروع: مهرماه 1384 تاکنون

 

شرح وظايف:

- کارشناس  کمیسیون ماده یک اعضای هیات علمی (فرهنگی)
- کارشناس امور انجمن های علمی دانشجویان
- رابط خبری  وزارت علوم
- رابط  پرتال فرهنگی وزارت علوم

-کارشناس امور انفورماتیک معاونت فرهنگی

 


 
نام و نام‌خانوادگی: طاهره سلیمانی

رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشانسی ارشد

سمت: کارشناس فرهنگی و اجتماعی(دبیرخانه قرآن)

تاریخ شروع: خرداد  1393

 
شرح وظايف:

- فعالیت های قرآنی
- پیگیری فعالیت های مذهبی خوابگاه خواهران
- پیگیری برنامه های مذهبی مسجد النبی (ص)
 


ننام و نام‌خانوادگی: رحمت رضایی نژاد

رشته تحصیلی:روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس فرهنگی

تاریخ شروع: شهریورماه 1393 تاکنون

 
شرح وظايف:

- پیگیری فعالیت های فرهنگی خوابگاه برادران
- پیگیری برنامه های مذهبی مسجدالنبی (ص)
- پیگیری امور دبیرخانه معاونت
- برنامه ریزی جلسات سالن فرهنگ
- پشتیبانی فعالیت های معاونت فرهنگی و تشکل های دانشجویی
- مستند سازی و تهیه خبر از برنامه های انجمن علمی


 

 

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 مهر 1400 - 15:08