معاونت فرهنگی و اجتماعی  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :
راه های ارتباطی با معاونت فرهنگی و اجتماعی

آدرس : گرگان ، میدان بسیج -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- معاونت فرهنگی و اجتماعی
کد پستی : 4913815739

تلفن های تماس : 017 3245 2305--
نمابر : 017 3245 2307

پست الکترونیکی :

شبکه های ارتباطی :