معاونت فرهنگی و اجتماعی  

اطلاعیه‌های فرهنگی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛ مسابقه کتابخوانی در دانشگاه برگزار می شود.

به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی (۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ) مسابقه کتابخوانی در دو بخش پاسخ به سوالات و چکیده نویسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس فرهنگی