معاونت فرهنگی و اجتماعی  

مدیریت حمایت و پشتیبانیمدیریت حمایت و پشتیبانی و اجتماعی

نام و نام‌خانوادگی:  علیرضا علی عرب

 رشته تحصیلی: علوم جنگل

مدرک تحصیلی: دکترا

سمت: مدير حمايت و پشتيباني فرهنگی اجتماعی         

ایمیل:   aliarab@gau.ac.ir     

تاریخ شروع:1400/2/10  تاریخ آخرین بروزرسانی : 27 تیر 1400 - 10:11