معاونت فرهنگی و اجتماعی  

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی


معاونت فرهنگی و اجتماعی


   اگر چه دانشگاه در يك نگاه كلي يك نهاد فرهنگي است اما و به جهت تقسيم كار خود داراي بخش هاي تخصصي از جمله معاونت فرهنگي و اجتماعي است. اين معاونت يكي از 5 معاونت و البته جوان ترين آنهاست. معاونت فرهنگي و اجتماعي با پيگيري هاي مجدانه مسئوولين محترم دانشگاه پس از سالها در پايان سال تحصيلي 91-90 تاسيس و راه اندازي شد تا از اين پس شاهد شكوفايي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه باشيم.اين حوزه متولي كليه امور فرهنگي و اجتماعي مرتبط با اساتيد،كاركنان ودانشجويان دانشگاه است و براي انجام اين امور علاوه بر استفاده از آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغي وزارت علوم خود را از ديدگاه هاي سازنده اعضاء محترم جامعه دانشگاهي بي نياز نمي بيند.
 
 
 

نام و نام خانوادگي:محمد رحیم فروزه

رشته تحصيلي:مرتعداری

مدرك تحصيلي:دكترا

سمت:  معاون فرهنگي و اجتماعي

ایمیل:rfroozeh@yahoo.com

تاريخ شروع:1399/12/15  تاریخ آخرین بروزرسانی : 27 تیر 1400 - 10:10